Tercüme Çankaya

Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Teknik Tercüme, Çankaya Yeminli Tercüme, Çankaya Ticari Tercüme, Çankaya Noter Yeminli Tercüme, Çankaya Sözlü Tercüme, Çankaya Simültane Tercüme, Çankaya Pasaport Tercümesi, Çankaya Tıbbi Tercüme, Çankaya Hukuki Tercüme, Çankaya Akademik Tercüme, Çankaya Finansal Tercüme, Çankaya Gümrük Tercümesi, Çankaya Deşifre Tercüme, Çankaya Web Sitesi Tercümesi hizmeti verilir.

Çankaya Teknik Tercüme

Makine Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik Rapor Tercümesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Metinleri Tercümesi, TSE Belgeleri Tercümesi, Şehircilik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Bilgisayar Donanımı Tercümesi, Uygulamalı Mühendislik Metinleri Tercümesi, ISO Belgeleri Tercümesi, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Elektrik Mühendisliği, Havacılık, Otomotiv, Ağır Makina Sanayi Evrakları Tercümesi, Ziraat Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Araştırma Belgeleri Tercümesi, Nano Mühendislik Metinleri Tercümesi, Mühendislik Standartları Tercümesi, Peyzaj Mimarlığı Metinleri Tercümesi, Kullanma Kılavuzları Metinleri Tercümesi, Biyokimya Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik Kılavuzlar Tercümesi, Güvenlik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Katalog Tercümesi, Doku Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Kullanıcı Kılavuzları Tercümesi…Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Yeminli Tercüme

Ruhsat Tercümesi, EC Tercümesi, Muvafakatname Tercümesi, Patent Tercümesi, Kaza Raporu Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Mahkeme Kararı Tercümesi, Faturalar Tercümesi, Aile Cüzdanı Tercümesi, Fatura Tercümesi, Tasdikname Tercümesi, Gelir Tablosu Tercümesi, Nüfus Cüzdanı Tercümesi, Proforma Tercümesi…Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Ticari Tercüme

İmza Sirküleri Tercümesi, Bankacılık Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Finans Tercümesi, Kira Tercümesi, Pazarlama Tercümesi, Muhasebe Tercümesi, Patent Tercümesi, Ekonomi Tercümesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi, Reklam Tercümesi, ISO Belgesi Tercümesi, Medya Tercümesi, Alım-Satım Sözleşmesi Tercümesi, Bilanço Tercümesi, Lisans Tercümesi, Akreditif Mektubu Tercümesi, Distribütörlük Tercümesi, Mali Rapor Tercümesi, Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi, Poliçe Tercümesi, Fatura Tercümesi, Gemi İnşa Sözleşmesi Tercümesi, Proforma Fatura Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, CE Tercümesi,..Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Ticari Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Noter Yeminli Tercüme

Heyet Raporu Tercümesi, İkametgah Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Tapu Tercümesi, Kaza Raporları Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, İkametgah Belgesi Tercümesi, Sürücü Belgesi Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Gelir Tablosu Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Vergi Levhaları Tercümesi, Doktor Raporu Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi,  Ehliyet Tercümesi, Zeyilname Tercümesi, Bonservis Tercümesi, Boşanma Belgesi Tercümesi…Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Sözlü Tercüme

Toplantılar, Kongreler, Eğitim Toplantıları, Seminerler, Ticari Görüşmeler, Özel Görüşmeler, iş görüşmeleri, yabancı konuklarınızın havaalanından alıp Türkiye’de kaldıkları süre boyunca iş gezilerinde sözlü tercüme hizmetimiz vardır. Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Sözlü Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Simültane Tercüme

Seminer, kongre, toplantılarda konuşmacının söylediklerinin dinleyicilere, eşzamanlı olarak tercümanlar tarafından hedef dile, özel ses sistemleri ve kulaklıklar kullanılarak aktarılması hizmetidir. Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Simültane Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Pasaport Tercümesi

Evlendirme daireleri yabancılarla evlilik yapmak isteyen kişiler için talep edilen ve noter yeminli tercüman tarafından tercümesi yapıldıktan sonra noter tarafından tasdiklenir. Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Pasaport Tercümesi hizmeti verilir.

Çankaya Tıbbi Tercüme

Tıbbi Araştırma ve Bilimsel Yayınları Tercümesi, Patentler Tercümesi, İlaç Transkript Tercümesi, GMP-GLP Dökümanları Tercümesi, Hasta Bilgileri Tercümesi, Bilimsel Makaleler ve Yayınlar Tercümesi, Medikal Sertifikalar Tercümesi, Hastalıklar Tercümesi, Ameliyat Sonucu Raporu Tercümesi, Tıbbi Kataloglar Tercümesi, Klinik Araştırmalar ve Raporlar Tercümesi, Biyokimya Araştırma Tercümesi, Ultrasonografi Rapor Tercümesi, Medikal Ve Sağlık Ürünleri Tercümesi, Tanı ve Tedaviye İlişkin Belgeler Tercümesi, Kurum Broşürleri Tercümesi…Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Tıbbi Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Hukuki Tercüme

Beyanname Tercümesi, Kredi Sözleşmeleri Tercümesi, AB Mevzuatı Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Ticari Belgeler Tercümesi, Tebligat (Ek 184) Belgeleri Tercümesi, Hukuki Yazılar Tercümesi, İhbarname Tercümesi, Hukuki Belgeler Tercümesi, Patent & Lisans Evrakları Tercümesi, Resmi Hukuki Belgeler Tercümesi, Ev Sözleşmeleri Tercümesi, Sözleşmeler Tercümesi, Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlar, Matbu Evraklar Tercümesi, İhtarname Tercümesi, Beyannameler Tercümesi, Taşımacılıkla İlgili Direktifler, Hukuki Evraklar Tercümesi, Yönetmelikler, Kanunlar Tercümesi, Kararlar Tercümesi…Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Akademik Tercüme

Makaleler Tercümesi, Tez Özetleri Tercümesi, Konferans Metinleri Tercümesi, Tezler Tercümesi, Yüksek Öğrenim Başvuruları Tercümesi, Araştırma-Projeleri Raporları Tercümesi, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler, Mühendislik, İşletme, Beşeri Bilimler, Tarih, Sanat Tarihi, Batı Medeniyeti, Müzikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Hukuk, Tıp, Bilgisayar Bilimi Alanındaki Makale Tercümesi, Diploma Tercümesi, Mektup Tercümesi, Tez Tercümesi, Ödev Tercümesi…Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Akademik Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Finansal Tercüme

Sigorta Poliçeleri ve Tazminatlar Tercümesi, Kâr ve Zarar Raporları Tercümesi,  Çalışma Ekonomisi Tercümesi, Ekonomi Bülteni Tercümesi, Ekonomik Analiz Tercümesi, Finansal Analiz Tercümesi, Ekonomik Veri Tercümesi, Finans Bülteni Tercümesi, Finans Ekonomisi Tercümesi, Finansal Analiz Tercümesi, Finansal Destek Belgesi Tercümesi…Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Gümrük Tercümesi

Ağırlık Listesi Tercümesi, Dağıtım ve Satış Belgesi Tercümesi, Analiz Raporu Tercümesi, CE Belgesi Tercümesi, Analiz Sertifikası Tercümesi, Dioksin Sertifikası Tercümesi, ATA Karnesi Tercümesi, Bitki Sağlık Sertifikası Tercümesi, ATR Belgesi Tercümesi, Çeki Listesi Tercümesi, Beyan Tercümesi, Düzeltme Yazısı Tercümesi…Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Gümrük Tercümesi hizmeti verilir.

Çankaya Deşifre Tercüme

Konferans, toplantı kayıtları, seminer, sinema, televizyon, dizi, filim kayıtları bilgisayar formatında kaydedilmiş ise her türlü dijital veri, ses ve görüntü dosyalarınızı Word yazılı ortama aktarıyoruz. Daha sonra müşterilerimizin istediği dile çevirilerini yapıyoruz. Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Deşifre Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Web Sitesi Tercümesi

Ürünlerinizi veya hizmetlerinizi yurtdışında tanıtabilmenin en iyi yolu İngilizce dilinde web sitenizi yayınlamanız gerekir. Şirket tanıtım materyallerinizi, broşürlerinizi ülkelerin yerel dilinde web sitesinde bulunması gerekir. Tercüme Çankaya, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Web Sitesi Tercüme hizmeti verilir.

Çankaya Tercüme Hizmetleri 

Çankaya Teknik Tercüme

Çankaya Yeminli Tercüme

Çankaya Ticari Tercüme

Çankaya Noter Yeminli Tercüme

Çankaya Sözlü Tercüme

Çankaya Simültane Tercüme

Çankaya Pasaport Tercümesi,

Çankaya Tıbbi Tercüme

Çankaya Hukuki Tercüme

Çankaya Akademik Tercüme

Çankaya Finansal Tercüme

Çankaya Gümrük Tercümesi

Çankaya Deşifre Tercüme

Çankaya Web Sitesi Tercümesi