Tercüme Bürosu Çankaya

Tercüme Bürosu, Tercüme Bürosu Çankaya,  Yeminli Tercüme, Teknik Tercüme, Ticari Tercüme, Tıbbi Tercüme, Hukuki Tercüme, Akademik Tercüme, Finansal Tercüme, Sözlü Tercüme, Simultane Tercüme, Gümrük Tercümesi, Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Yeminli Tercüme

Savcılık Belgeleri Tercümesi, Diploma Tercümesi, Mahkeme Evrakları Tercümesi, Savcılık Belgeleri Tercümesi, Transkript Tercümesi, Mahkeme Dilekçeler Tercümesi, Uyruk Değiştirme Belgesi Tercümesi, Kimlik Tercümesi, Evlat Edinme Belgesi Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Göçmen Kimliği Tercümesi, İkametgâh Senedi Tercümesi, Yeterlilik Belgesi Tercümesi, Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi, Pasaportlar Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Bankacılık Dokümanı Tercümesi…Tercüme Bürosu Çankaya, Tercüme Bürosu,  Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Teknik Tercüme

Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teklif Dosyaları Tercümesi, Biyomedikal Mühendisliği Metinleri Tercümesi, İşletme Kılavuzları Tercümesi, Sistem Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Cihaz Kitapçıkları Tercümesi, Genetik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Kurulum Kılavuzları Tercümesi, İmalat Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Bakım Onarım Kitapçık ve Kılavuzları Tercümesi, Protein Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Eğitim Dokümanları Tercümesi, Gıda Mühendisliği Metinleri Tercümesi, İhale Dosyaları Tercümesi, Yapı Teknolojisi Metinleri Tercümesi, Yazılım Kılavuzları Tercümesi, Enerji Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Malzeme Listesi Tercümesi…Tercüme Bürosu Çankaya, Tercüme Bürosu, Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Yeminli Tercüme

Evlenme Belgesi Tercümesi, İş Bitirme Sertifikaları Tercümesi,  Faaliyet Belgesi Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Rapor Tercümesi, Sürücü Belgesi Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Kimlik Tercümesi,  Muvafakatname Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi, Hüviyet Tercümesi, Temyiz Belgesi Tercümesi, Azilnameler Tercümesi, Mahkeme Kararı Tercümesi, Meslek Sertifikaları Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi, Mernis Belge Tercümesi, Geçici Mezuniyet Belgeleri Tercümesi… Tercüme Bürosu Çankaya, Tercüme Bürosu,  Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ticari Tercüme

Distribütörlük Tercümesi, Bankacılık-Finans-Pazarlama Tercümesi, Kira Sözleşmesi Tercümesi, Muhasebe Tercümesi, İşletme Çevirileri, Gemi İnşa Sözleşmesi Tercümesi, Ekonomi Belgeleri Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Reklam Tercümesi, CE Belgesi Tercümesi, Medya Tercümesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi Tercümesi, Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi, Bilanço Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Akreditif Mektubu Tercümesi, ISO Belgesi Tercümesi, Mali Rapor Tercümesi, Patent Tercümesi, Poliçe Tercümesi, Lisans Tercümesi, Fatura Ve Proforma Fatura Tercümesi, Alım-Satım Sözleşmesi Tercümesi, Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Tüzükler Tercümesi, Gümrük Beyannamesi Tercümesi, Web Sitesi Tercümesi…Tercüme Bürosu Çankaya, Tercüme Bürosu, Ticari Tercüme hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Tercüme

Tomografi Rapor Tercümesi, Tıbbi Makaleler Tercümesi, Tıp Ve Eczacılık Kuruluşlarının Tanıtım Metin Ve Broşürleri, Tıbbi Cihaz Teknik Şartname Tercümesi, Adli Tıp Raporları Tercümesi, Tıbbi Web Siteleri Tercümesi, Medikal Ürün Ve Cihazlara Ait Lisans Ve Patentler, Tıbbi Sözleşmeler Tercümesi, Tahlil Sonuçları Tercümesi, Medikal Cihaz Tanıtım Broşürleri Tercümesi, İlaç Ruhsat Dosyaları Tercümesi, Ameliyat Raporu Tercümesi, Medikal Cihaz Bakım Ve Servis Belgeleri Tercümesi, Tıbbi Literatür Tercümesi, Biyokimyasal Araştırmalar Tercümesi, Tıbbi Araştırma Tercümesi…Tercüme Bürosu Çankaya, Tercüme Bürosu, Tıbbi Tercüme hizmeti verilmektedir.

Hukuki Tercüme

Vekaletname Tercümesi, Ofis Sözleşmeleri Tercümesi, Kira Sözleşmesi Anlaşmazlıkları Tercümesi, Depo Sözleşmeleri Tercümesi, Uluslar Arası Anlaşmazlıklar Tercümesi, Vasiyetname Tercümesi, Ceza Hukuku Tercümesi, Kira Organize Sanayi Bölgesi Vergi Muafiyetleri Tercümesi, Sözleşmeleri Tercümesi, Borçlar Hukuku Tercümesi, Muvafakat Name Tercümesi, İş Sözleşmesi İle İlgili Uyuşmazlıklar Tercümesi, Ruhsat Tercümesi, Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Teşvikleri Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Tapu Tercümesi, Yabancıların Çalışma İzinleri Tercümesi, Lisans Tercümesi, Sigorta Poliçeleri Tercümesi, Senet Tercümesi, Vekaletnameler Tercümesi…Tercüme Bürosu Çankaya, Tercüme Bürosu, Hukuki Tercüme hizmeti verilmektedir.

Akademik Tercüme

Makale Tercümesi, Kitap Tercümesi, Not Dökümü Tercümesi, Mezuniyet Belgesi Tercümesi, Dönem Ödevi Tercümesi, Bitirme Tezi Tercümesi, Karne Tercümesi, CV Tercümesi,  Sunum Tercümesi, Dilekçe Tercümesi, Denklik Belgesi Tercümesi, Kurs Belgeleri Tercümesi, Kurs Bitirme Belgesi Tercümesi, Nakil Belgesi Tercümesi, ÖSYM Giriş Belgesi Tercümesi, Sınav Sonuç Belgesi Tercümesi,  Tasdikname Tercümesi, Transkript Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi, ÖSYM Sonuç Belgesi Tercümesi.. Tercüme Bürosu Çankaya, Tercüme Bürosu, Akademik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Finansal Tercüme

Satış Broşürleri Tercümesi, Finansal Web Siteleri Tercümesi, Bültenler Tercümesi, Bilançolar Tercümesi, Finansal Makaleler Tercümesi, Finans Alanında Kitap, Dergi, Süreli Yayınlar Tercümesi, Finansal Sunumlar Tercümesi, Menkul Kıymetler Tercümesi, Finans Bültenleri Tercümesi, Finansal Belgeler Tercümesi, Mali Müşavirlik Raporları Tercümesi, Mali Raporlar Tercümesi, Bankacılık Dokümanları Tercümesi, Faturalar Ve Proforma Faturalar Tercümesi.. Tercüme Bürosu Çankaya, Tercüme Bürosu, Finansal Tercüme hizmeti verilmektedir.

Sözlü Tercüme

Şirket iş toplantıları, şirket eğitim sunumları, mahkeme sanık-tanık ifadeleri, noterlerde araba, gayrimenkul alım satım işlerinde yeminli sözlü tercümanlık hizmeti verilmektedir. Sözlü tercüme, kısa bir konuşmadan sonra tercüman konuşulanları tercüme eder. Tercüme Bürosu Çankaya, Tercüme Bürosu,  Sözlü Tercüme hizmeti verilmektedir.

Simultane Tercüme

Özel kabinde bulunan tercüman konuşmaların 2-3 saniye gecikmeyle dinleyicilere aktarılmasıdır. Çok uluslu toplantılarda tercih edilir. Sözlü tercüme ses geçirmez kabinlerde görev yapacak en az 2 kişilik ekipler halinde çeviri yapılmaktadır. Sözlü tercüman mikrofonu ile konuşur ve katılımcılar da çevrilen konuşmaları kulaklıklarından dinlerler. Tercüme Bürosu Çankaya, Tercüme Bürosu, Simultane Tercüme hizmeti verilmektedir.

Gümrük Tercümesi

Gümrük Beyannamesi Tercümesi, Ek Bildirim Tercümesi, Ekspertiz Raporu Tercümesi, Hayvan Sağlığı Sertifikası Tercümesi, ISO Belgesi Tercümesi, Fatura Tercümesi, Helal [Halal] Belgesi Tercümesi, Gıda Üretim Sertifikası Tercümesi, Hata Bildirim Yazısı Tercümesi, Gözetim Belgesi Tercümesi, İçerik Ögeleri Sertifikası Tercümesi…Tercüme Bürosu Çankaya, Tercüme Bürosu, Gümrük Tercümesi hizmeti verilmektedir.

Çankaya Tercüme Hizmetleri

Yeminli Tercüme

Teknik Tercüme

Ticari Tercüme

Tıbbi Tercüme

Hukuki Tercüme

Akademik Tercüme

Finansal Tercüme

Sözlü Tercüme

Simultane Tercüme

Gümrük Tercümesi

Noter Yeminli Tercüme