Çankaya Tercüme

Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Yeminli Tercüme, Çankaya Hukuki Tercüme, Çankaya Sözlü Tercüme, Çankaya Teknik Tercüme, Çankaya Tıbbi Tercüme, Çankaya Ticari Tercüme, Çankaya Finansal Tercüme, Çankaya Edebi Tercüme, Çankaya Deşifre Tercüme, Çankaya Akademik Tercüme, Çankaya Simultane Tercüme, Çankaya Web Sayfası Tercümesi, Çankaya Noter Yeminli Tercüme, Çankaya Gümrük Belgeleri Tercümesi, Çankaya Yabancı Konuk Karşılama ve Rehberlik Hizmeti, Çankaya Broşür Katalog Tercümeleri yapılır.

Yeminli Tercüme

İkametgah Senedi Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Tapu Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Apostil Tercümesi, Bekarlık Belgesi Tercümesi, Diploma Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, Rapor Tercümesi, Sağlık Raporu Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, CE Belgesi Tercümesi, Temyiz Belgesi Tercümesi, Ehliyet Tercümesi… Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Deşifre Tercüme

CD-DVD-Kaset, Senaryolu- Senaryosuz Film Çevirileri, Reklam Metinleri önce Word ortamında deşifre edilir. Daha sonra müşterimizin istediği dile çevirisi yapılır. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Deşifre Tercüme hizmeti verilir.

Finansal Tercüme

Toplantı Tutanakları Tercümesi, Kıymetli Evraklar Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Bankacılık Belgeleri Tercümesi, Bilanço Tercümesi, İhale Şartnamesi Tercümesi, Ticari Sözleşmeler Tercümesi, Banka Yazışma Tercümeleri, İhale Belgeleri ve Evrakları Tercümesi, Ticari Teklif Tercümesi, Faturalar Tercümesi, Yatırım Analizleri Tercümesi, Kontratlar Tercümesi, Fizibilite Raporu Tercümesi, Banka Dekont Tercümesi, Ekonomi Haberleri Tercümesi, Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Akademik Tercüme

Diploma Tercümesi, Yüksek Lisans Transkript Tercümesi, Doktora Transkript Tercümesi, Öğrenci Belgesi Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Öğrenci Belgeleri, Terhis Belgeleri, Yurt dışı Okul Başvuru Belgeleri, Master Tezleri, Üniversiteler Öğrenci Belgeleri Tercümesi.. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Akademik Tercüme hizmeti verilir.

Teknik Tercüme

Jeofizik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Elektronik Alet Kullanım Kılavuzları Tercümesi, Yapı Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Operatör Kılavuzları Tercümesi, Kağıt Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Makine Sektörü Teknik Tercümesi, İnşaat Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik Mekanik Alet Cihaz Dökümanları Tercümesi, Trafik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Fabrika Makine Kurulumları Teknik Tercümesi, Otoyol Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Güvenlik Sertifikaları Tercümesi, Demiryolu Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik Bülten Tercümesi, Deprem Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik Deney Tercümesi, Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik İhale Ve Sözleşme Evrakları Tercümesi, Maden Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik Resim ve Çizim Tercümesi, Plastik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, CAD Çizimleri Tercümesi…Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Tıbbi Tercüme

Tanı Aygıtları Tercümesi, Kullanıcı Bilgisi İçin Broşürler Tercümesi, Tıbbi Cihaz Kullanım Kılavuzları Tercümesi, Tıp Kitapçıkları Tercümesi, Laboratuvar Testleri Tercümesi, Tıbbi Web Siteleri Tercümesi, Reçeteler Tercümesi, Donanım Kullanım Kılavuzlar Tercümesi, Medikal Yazılımlar Tercümesi, Klinik Rapor Ve Araştırmalar Tercümesi, Reçeteler Tercümesi, Biyomedikal Tercümesi, Ürün Lisans Ve Patentleri Tercümesi, Laboratuvar Testleri Tercümesi, Sağlık Raporları Tercümesi, Tıbbi Yazılımlar Tercümesi, Klinik Rapor Ve Araştırmalar Tercümesi, Tıbbi Yazılım Donanım Tercümesi, Sağlık Sertifikaları Tercümesi, Adli Tıp Raporu Tercümesi…Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Tıbbi Tercüme hizmeti verilir.

Ticari Tercüme 

Kira Kontratı Tercümesi, Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi, Ticari Yazışma Tercümesi, Muvafakatname Ve Taahhütname Tercümesi, Oda Kayıt Örneği Tercümesi, İhaleler Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Toplantı Tutanakları Tercümesi, Ürün Katalog Tercümesi, Lisans Sözleşmesi Tercümesi, Ticari Patent Tercümesi, Ticari Mahkeme Kararları Tercümesi, Teknik Şartname Tercümesi, Ticari Sözleşme Metinleri Tercümesi, Elektronik Tablosu Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Resmi Ve Hukuki Belgeler Tercümesi, Ticaret Gazeteleri Tercümesi, Pazar Araştırmaları Tercümesi, Uygunluk Belgesi Tercümesi…Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Ticari Tercüme hizmeti verilir.

Sözlü Tercüme

İş görüşmeleri ve toplantılarda, fabrika ve şantiye gezilerinizde, uluslararası iş anlaşmaları, iş toplantılarda, sözlü tercüme hizmeti sunuyoruz. Noter, Mahkeme, Tapu ve diğer resmi makamlar huzurunda, noter yeminli tercümanlarımız ile yemin li sözlü tercümanlık hizmeti de sunulmaktadır. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Sözlü Tercüme hizmeti verilir.

Noter Yeminli Tercüme

Resmi Gazete Tercümesi, İSO Belgeleri Tercümesi, Doğum Kayıt Örneği Tercümesi, Banka Hesap Tercümesi, Mernis Belgeleri Tercümesi, Araba Ruhsat Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi,  Erasmus Tercümesi, Kurs Sertifikaları Tercümesi, Göçmenlik Başvuru Tercümesi, Sicil Gazetesi Tercümesi, Kimlik Tercümesi, Savcılık Kaydı Tercümesi, Apostil Tercümesi…Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Gümrük Belgeleri Tercümesi

Gümrük Raporları Tercümesi, Gümrük Sertifikaları Tercümesi, Ürün Bilgileri Tercümesi, Gümrük Belgesi Tercümesi, Gümrük Beyannameleri Tercümesi, Gümrük Yazıları Tercümesi, Gümrük Yazışmaları Tercümesi, Gümrük Evrakları Tercümesi, Gümrük Yazıları Tercümesi, Gümrük Yazışmaları Tercümesi, Gümrük Evrakları Tercümesi, ISO 9000 Belgeleri Tercümesi, Gümrük Faturaları Tercümesi, Konşimentolar Tercümesi, Fatura Tercümesi, Fiş Tercümesi, İrsaliye, Proforma Fatura Tercümesi, Beyanname Tercümesi, Konşimento Tercümesi, CMR Belgeleri Tercümesi.., Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Gümrük Belgeleri Tercümesi hizmeti verilir.

Edebi Tercüme

Kitap, senaryo, dergi, film, tiyatro, makale, roman, şiir, hikaye.. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Edebi Tercüme hizmeti verilir

Simultane Tercüme

Simültane tercüme seminerler, konferanslar gibi çok dilli toplantılarda ve katılımcı sayısının yüksek olduğu organizasyonlarda özel ses sistemleri aletleri ile verilen eşzamanlı tercüme hizmetidir. Konuşmacı konuşmasına devam ederken tercüman duyduklarının tercümesini dinleyicilere aktarır. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Simultane Tercüme hizmeti verilir.

Web Sayfası Tercümesi

İngilizce web sayfası ile şirketler hedef ülke pazarına ulaşırlar, ürünlerini tanıtır ve pazarlama şanslarını elde ederler. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Web Sayfası Tercümesi hizmeti verilir.

Broşür Katalog Tercümeleri

Broşür Tercümesi, Görsel Ve Yazılı Basın Tercümesi, Katalog Tercümesi, Bülten Tercümesi, Reklam Kataloğu Tercümesi, Pazarlama Tercümesi, Pazarlama Materyalleri Tercümesi, Gıda Ürünleri Kataloğu Tercümesi, Magazin Tercümesi, Beyaz Eşya Kataloğu Tercümesi, Elektronik Ürün Kataloğu Tercümesi, Firma Tanıtım Kataloğu Tercümesi, Tıbbi Cihaz Kataloğu Tercümesi, Fuar Kataloğu Tercümesi, Dergi Tercümesi, Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Broşür Katalog Tercümeleri hizmeti verilir.

Hukuki Tercüme

Boşanma Kararları Tercümesi, Dava Dosyası Tercümesi, Mevzuatlar Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi, Roma Hukuku Tercümesi, Menkul-Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Taahhütname Tercümesi, Medeni Hukuk Tercümesi, Beyannameler Tercümesi, Tanık İfade Tercümesi, İşçi- İşveren İlişkilerine Dair Belgeler Tercümesi, Yönetmelik Tercümesi, Expertiz Raporları Tercümesi, Dava Dilekçeleri Tercümesi, Yatırım Teşvik Belgeleri Tercümesi, Sanık İfade Tutanakları Tercümesi, AB Müktesebatı Tercümesi, Boşanma Belgesi Tercümesi, Adli Tıp Raporları Tercümesi, Yetkilendirme Tercümesi, Kriminal Hukuk Tercümesi, Hukuki Yazışmalar Tercümesi, Tüzük Tercümesi, Şirket Sözleşmeleri Tercümesi, Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Hukuki Tercüme hizmeti verilir.

Yabancı Konuk Karşılama ve Rehberlik Hizmeti

Yurtdışından gelen konuklarınızın havaalanında karşılanması, otele yerleştirilmesi, iş yemekleri, açılış, kokteyl ve diğer iş toplantıları, şirket, fabrika ve diğer iş gezileri, turistik geziler ve ziyaretin sonunda havaalanında uğurlamaya kadar yaptığımız hizmetimizdir. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Çankaya Yabancı Konuk Karşılama ve Rehberlik hizmeti verilir.

Çankaya Tercüme Bürosu Hizmetleri

Çankaya Yeminli Tercüme

Çankaya Tıbbi Tercüme

Çankaya Ticari Tercüme

Çankaya Edebi Tercüme

Çankaya Hukuki Tercüme

Çankaya Sözlü Tercüme

Çankaya Teknik Tercüme

Çankaya Deşifre Tercüme

Çankaya Finansal Tercüme

Çankaya Akademik Tercüme

Çankaya Simultane Tercüme

Çankaya Web Sayfası Tercümesi

Çankaya Noter Yeminli Tercüme

Çankaya Gümrük Belgeleri Tercümesi

Çankaya Broşür Katalog Tercümeleri

Çankaya Yabancı Konuk Karşılama ve Rehberlik Hizmeti