Çankaya Tercüme Bürosu

Çankaya Tercüme Bürosu, Çankaya Tercüme , Yeminli Tercüme, Sözlü Tercüme, Ticari Tercüme, Tıbbi Tercüme, Hukuki Tercüme,Deşifre Tercüme, Teknik Tercüme, Finansal Tercüme, Medikal Tercüme, Akademik Tercüme, Simultane Tercüme, Noter Yeminli Tercüme, Web Sitesi Tercümesi, Edebi-Sanatsal Tercüme, Katalog- Broşür Tercümesi yapılır. 

Yeminli Tercüme

Terhis Belgesi Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Vatandaşlık Belgesi Tercümesi, Askerlik Belgesi Tercümesi, Ticaret Sicil Gazeteleri Tercümesi, Evlilik Ehliyet Belgesi Tercümesi, Poliçeler Tercümesi, Diploma Tercümesi, Tapular Tercümesi, Sicil Gazetesi Tercümesi, Muvafakatname Tercümesi, Doğum Kaydı Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Maaş Bordrosu Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Kar ve Zarar Raporları Tercümesi, Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Yeminli Tercüme yapılır.

Ticari Tercüme 

Garanti Belgesi Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Karlılık Analizleri Tercümesi, Dağıtım Raporu Tercümesi, Muhasebe Raporları Kayıtları Uluslar Arası Taahhütler Tercümesi, Tercümesi, Piyasa Öngörüleri Tercümesi, Ekspertiz Raporu Tercümesi, Denetleme Raporları Tercümesi, Toplantı Tutanakları Tercümesi, Elektrik Tablo Tercümesi, Mali Raporlar Tercümesi, Finans Ve Ekonomi Alanındaki Kuruluş Mukavelesi Sözleşmesi Tercümesi, Metin Tercümesi, Pazarlama Raporu Tercümesi, Ticari Yazışmalar Tercümesi, Teminat Mektubu Tercümesi, Her Türlü Ticari Reklam Ve Tanıtım Projeleri Tercümesi, Kira Sözleşmesi Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, İrsaliye Tercümesi, İnşaat Sözleşmesi Tercümesi, Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi, Bayilik Sözleşmesi Tercümesi, Satış Raporu Tercümesi, Kredi Sözleşmesi Tercümesi, Alım Satım Sözleşmesi Tercümesi, Taşeron Sözleşmesi Tercümesi… Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Ticari Tercüme yapılır.

Noter Yeminli Tercüme

Nüfus Cüzdan Tercümesi, sabıka kaydı tercümesi, kaza tutanakları Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, her türlü vekaletnameler Tercümesi, Nüfus Cüzdan Suret Tercümesi, Tır Karnesi Tercümesi, taahhütnameler Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Evlilik Cüzdan Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi, Hesap Ekstresi Tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi, Maaş Bordrosu Tercümesi, Ruhsat Tercümesi… Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Noter Yeminli Tercüme yapılır.

Edebi-Sanatsal Tercüme

Edebi, felsefi, sanatsal içerikli yazılar, roman, deneme, hikaye, sanat tarihi, şiir, makale, kitap, köşe yazısı ansiklopedi, masal, turizm, resim, bölgesel ve yöresel tanıtımlar gibi çok değişik şekillerde yorumlanabilen ve uzmanlık gerektiren tercüme türleridir. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Edebi-Sanatsal Tercüme yapılır.

Medikal Tercüme

Tıbbi Makale ve tıbbi Yayın Tercümesi, Araştırma İnceleme Raporları Tercümesi, İlaç Patentleri Tercümesi, Prospektüsler Tercümesi, Medikal Cihazlar Tercümesi, Uzman Raporları Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Lisans Tercümesi, Doktor ve Heyet Raporu Tercümesi, Hastalıklar Tercümesi, İlaç Tanıtımları Tercümesi… Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Medikal Tercüme yapılır.

Katalog- Broşür Tercümesi

Bilgisayar Kataloğu Tercümesi, Tanıtım Kataloğu Tercümesi, Telefon Kataloğu Tercümesi, Cep Telefonu Kataloğu Tercümesi, Promosyon Kataloğu Tercümesi, Mobilya Kataloğu Tercümesi, Kampanya Kataloğu Tercümesi, Elektronik Cihaz Kataloğu Tercümesi, Mağaza Kataloğu Tercümesi, Elektronik Eşya Kataloğu Tercümesi, Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Katalog- Broşür Tercümesi yapılır.

Hukuki Tercüme

Hukuk Davaları Tercümesi, Ticari Sözleşmeler Tercümesi, Mevzuat Tercümesi,  Mülk Hukuku Tercümesi, Boşanma Belgeleri Tercümesi, Gayrimenkul Sözleşmeleri Tercümesi, Tescil Belgeleri Tercümesi, Sözleşmeler Tercümesi, Franchise Sözleşmeleri Tercümesi, Velayet Tercümesi, İş Sözleşmeleri Tercümesi, Celpname Tercümesi, İhale Belgeleri Tercümesi, İşletme Sözleşmeleri Tercümesi, Kararname Tercümesi,  Bankacılık Ve Finans Sözleşmeleri Tercümesi, Sanık & Tanık İfadeleri Tercümesi, Hukuki Teklif Tercümesi, Adli Belgeler Tercümesi, Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Hukuki Tercüme yapılır.

Tıbbi Tercüme

Adli Tıp Raporları Tercümesi, Medikal Ürünler Pazarlama Materyalleri Tercümesi, Hastane Broşürleri Tercümesi, Tıbbi Kongre Sunumları Tercümesi, MR Raporu Tercümesi, Kongre Metinleri Tercümesi, Ürün Lisans ve Patentleri Tercümesi, Medikal Yayınlar Tercümesi, Tıbbi Kitaplar Tercümesi, İlaç Patentleri Tercümesi, İlaç Prospektüsleri Tercümesi, Uzman Raporları Tercümesi, İlaç Katalogları Tercümesi, Hasta Bilgi Föyleri Tercümesi, Tıp Kitapçıkları Tercümesi, Bilimsel Tezler Tercümesi, Diş Hekimliği Rapor Tercümesi, Tıbbi Ürün Pazarlama Belgeleri Tercümesi, Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Tıbbi Tercüme yapılır.

Akademik Tercüme

Tıp, Mühendislik, Matematik, Diş Hekimliği, Biyoloji, Eczacılık, Eğitim, Kimya, Fizik, Jeodezi,  Jeoloji, Ekonomi, İktisat, Bilgisayar, Makine, Elektrik, İnşaat Elektronik, Mimarlık Alanındaki Metin Tercümesi, Akademik Ve Bilimsel Tercüme,  Özgeçmişler Tercümesi, Edebi Çeviriler Tercümesi, Doktora, Master Ve Uzmanlık Tezleri Tercümesi, Araştırma Notları Tercümesi, Bilgi Kaynakları Tercümesi, Bilimsel Çalışmalar Tercümesi…Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Akademik Tercüme yapılır.

Web Sitesi Tercümesi

Web sitenizi hedef dilde çevirisini yaptırmanız gerekir. Dünyadaki firmalara ürünlerini pazarlayabilmeleri için öncelikle web sitelerini İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça yayınlamaları gerekir. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu,  Web Sitesi Tercümesi yapılır.

Sözlü Tercüme

İş görüşmeleri, basın toplantılarda, fabrika ve şantiye işyeri gezilerinizde, fabrikanızda uluslararası iş anlaşmaları, iş gezileri, iş yemekleri, basın toplantıları ve işyeri açılışlarda, kokteyl ve toplantılarda sözlü tercüme hizmeti verilmektedir. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Sözlü Tercüme yapılır.

Simultane Tercüme

Seminerler, konferanslar, bilimsel toplantılar, eğitim programları, T.V ve radyo programları organizasyonlarında simultane tercüme tercih edilir. Tercüman, özel bir kabinde konuşmacı konuşmasına devam ederken anında çeviri yapmasıdır. Simultane tercüme de kabin, konuşmacılar için mikrofon ve izleyicilere dağıtılacak kulaklık sistemi kullanılır. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Simultane Tercüme yapılır.

Finansal Tercüme

Aylık Raporlar Tercümesi, Üç Aylık Raporlar Tercümesi, Yıllık Raporlar Tercümesi, Mali Raporlar Tercümesi, Banka Hesap Özetleri Tercümesi, Banka Raporları Tercümesi, Ekonomik Raporlar Tercümesi, Yatırım ve Pazarlama Raporları Tercümesi, Menkul Kıymetler ve Fon İzah Nameleri Tercümesi, Mali Tablolar Tercümesi, Hisse Senedi Bilgileri Tercümesi, Piyasa İncelemesi Tercümesi, Öz Sermaye Araştırmaları Tercümesi, Şirket Raporları Tercümesi..Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Finansal Tercüme yapılır.

Teknik Tercüme 

Ulaşım Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Hidrolik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, CE Belgeleri Tercümesi, Gemi İnşaatı Mühendisliği Tercümesi, Teknik Dokümanlar Tercümesi, Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Fabrika Kurulum Tercümesi, Akustik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik İhale Belge Tercümesi, Otomotiv Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik Eğitim Belgeleri Tercümesi, Termal Mühendisliği Metinleri Tercümesi, İnşaat Ve Mimarlık Sektörü Metin Tercümesi, Taşıt Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik Metin Tercümesi, Biyoloji Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Ürün Kılavuzları Tercümesi, Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Teknik Tercüme yapılır.

Deşifre Tercüme 

CD, VCD, DVD gibi bilgisayar ortamında kayıtlı olan belgelerin önce word metnine dönüştürülmesidir. Daha sonra müşterimizin istediği dilde çevirisi yapılmaktadır. Çankaya Tercüme, Çankaya Tercüme Bürosu, Deşifre Tercüme yapılır.

Çankaya Tercüme Bürosu Hizmetleri

Yeminli Tercüme

Sözlü Tercüme

Ticari Tercüme

Hukuki Tercüme

Tıbbi Tercüme

Deşifre Tercüme

Teknik Tercüme

Finansal Tercüme

Medikal Tercüme

Akademik Tercüme

Simultane Tercüme

Noter Yeminli Tercüme

Web Sitesi Tercümesi,

Edebi-Sanatsal Tercüme

Katalog- Broşür Tercümesi